ประกาศเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 เมษายน 2563 กดดูข้อมูลเพิ่มเติม