ประกาศเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 เมษายน 2563 กดดูข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมสันทนาการ ภายใต้โครงการกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 กรกฎาคม 2562 

ประชุมเตรียมงาน โครงการ “สัมมนาและแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 อาจารย์กิตติพศ สุกใส เป็นตัวแทนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานโครงการ”สัมมนาและแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม” หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ในศตวรรษที่ 21