กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมสันทนาการ

ภายใต้โครงการกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 กรกฎาคม 2562

โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

พร้อมทั้งละลายพฤติกรรมนักศึกษา และสร้างความสนุกสนานให้นักศึกษาอีกด้วย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *