กิจกรรมสันทนาการและสืบสานประเพณีไทย (Ichinoseki College Students)

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปนำโดยอาจารย์บวรภูเบศวร์ ภูพาดนา และคณาจารย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการและสืบสานประเพณีไทยให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Institute of Technology, Ichinoseki College ประเทศญี่ปุ่น โดยกิจกรรมสันทนาการมุ่งเน้นการสร้างความรู้จักกับนักศึกษาไทยจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักศึกษาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยทางคณะผู้จัดได้สอนการพับปลาจากทางมะพร้าว และการพับดอกกุหลาบจากใบเตยให้กับนักศึกษาญี่ปุ่นอีกด้วย

1 thought on “กิจกรรมสันทนาการและสืบสานประเพณีไทย (Ichinoseki College Students)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *